Jonas Fahlbeck Arkitektkontor AB

Meny

Kontakt

Jag startade min verksamhet i augusti 1997.Våren 1990 tog jag examen från arkitektlinjen på LTH i Lund. Därefter arbetade jag som anställd arkitekt på två olika arkitektkontor i Stockholm. Mitt första stora egna projekt, 1997, var en totalrenovering med ombyggnad och vindsinredning av Sofia församlings hus i Stockholm. Ett intressant projekt som gav mig många nyttiga erfarenheter.

I min verksamhet har jag sedan starten haft många olika typer av uppdragsgivare; företag, kommunala bolag, samfund, privata fastighetsägare, föreningar och privatpersoner

En kortare period runt millenieskiftet sysslade jag med kontorsinredningar åt unga IT-entreprenörer med allt vad det innebar av snabba beslut och ändrade planer.

Åren därefter hade jag många uppdrag åt Idrottsförvaltningen, både större och mindre. Offentliga lokaler och anläggningar som många av oss kommer nära och som därför kan behöva lite extra omsorg och uppmärksamhet vid sidan om krav på slagtålighet och rengörbarhet.

På senare tid har min verksamhet blivit mer inriktad mot bostäder.

Dels i form av ombyggnad och förnyelse av äldre flerbostadshus. 1900-talets stora bostadsproduktion har ofta fina rumssamband och vackert ljusinfall men håller inte måttet vad gäller dagens krav på tillgänglighet, energieffektivitet, köks- och badrumsstandard. Ibland låter sig de nya kraven inte implementeras, huset säger ifrån. Då gäller det att sortera, vad är egentligen viktigast? Uppdragsgivare är privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och tidigare under en längre tid även det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem.

Dels i form av privata villor och fritidshus. Att rita en privat bostad åt någon annan tillhör de mest intressanta och engagerande uppdragen; det är att sätta sig in i och försöka förstå någon annans drömmar och önskningar, bilder och förväntningar. Att med yrkeskunskap guida, komma med förslag, ha en helhetssyn. Både vad gäller form, funktion och ekonomi. Att tillsammans skapa ett hem är en process där man ger och tar men lyhört och med respekt. En process som bör få ta lite tid.

En annan lite speciell form av bostäder som jag jobbar med är vindsinredningar, oftast i Stockholms innerstad.

Jag är intresserad av sammansatt arkitektur i bemärkelsen tydlig och varierad.  Tydlig vad gäller rumslighet, hur rummen är ordnade. Varierad om man tänker rörelse. Upplevelsen av att röra sig genom en byggnad; stort-litet, framför-bakom, ljust-mörkt, introvert-extrovert. Kombinationen av tydlighet och variation, tror jag, ger god sammansatt arkitektur. Jag gillar också en kännbar materialitet; sten, trä och glas tex är material med olika egenskaper som kan sättas samman i intressanta kombinationer eller användas var för sig. Utan att ge sig ut för att vara något annat än vad de är. Att sortera och hålla en linje vad gäller val av material är viktigt för slutresultatet. Jag fascineras också av mönster, mönsterverkan, det repetitiva.

Kontoret som jag delar med andra mindre arkitektkontor ligger på Södermalm i Stockholm. Jag arbetar för det mesta ensam men tar ibland hjälp av andra duktiga arkitekter och ingenjörer. Jag har ett stort nätverk av teknikkonsulter, projektledare och byggentreprenörer.

Kontaktuppgifter

Jonas Fahlbeck, arkitekt SAR/MSA
Jonas Fahlbeck arkitektkontor ab
Tistelvägen 26
12134 Enskededalen
tel: 070-4402162
e-post: jonas@fahlbeck.se