Jonas Fahlbeck Arkitektkontor AB

Meny

Glashus

Allmän tävling om nytt glashus i Borås. Huset skulle byggas i glas, ligga i stadsparken och rymma restaurang, cafe och vara ett allaktivitetshus. Ur min beskrivning:

“Förslaget tar sin utgångspunkt i stadsparkens topografi. Slänten mot sydväst skärs ur och ger plats åt en platta, ett golv. Härvid skapas ett soutterrängförhållande med en övre och en nedre nivå. Den övre nivån kragar ut över den nedre och över dessa båda plan sluter sig en glashuv. Från entrén på det nedre planet nås det stora rummet/caféet/restaurangen. Detta rum fortsätter ut i parken via den sammanhängande plattan, golvet.

..Entrésolplanet kan användas för bordsservering men även för andra aktiviteter; bibliotek/läsplatser, multimedia, barnverksamhet, gympa etc.

..Strävan med förslaget är att förankra byggnaden ordentligt på platsen samt att ‘ta in’ parken, parkrummet med sin grönska och sina aktiviteter i glashuset.”