Jonas Fahlbeck Arkitektkontor AB

Meny

Lecahus

Prisbelönt tävlingsförslag i Allmän arkitekttävling om utformning av friliggande, murade småhus, arrangerad av AB Svensk Leca (nuv Weber)

Tävlingsuppgiften bestod i att “utforma och visa ett småhuskoncept med en sådan generalitet att det låter sig anpassas till olika brukares förväntningar, behov och möjligheter och där det murade materialets egenskaper tillvaratas och utvecklas arkitektonoskt och tekniskt”.

I övrigt skulle bostadsytan vara 85-150 kvm och gällande byggnorm skulle uppfyllas.

Förslagets yta är 120 kvm fördelat på 2 plan. Huset är på 4 rok (vardagsrum, 3 sovrum) +1 blomsterrum/liten ateljé. Möjlighet finns att ge vardagsrummet dubbel rumshöjd varvid 2 sovrum försvinner.Kök i öppet samband med vardagsrummet. Duschrum på bv, badrum på öv. Tvättstuga/groventré. Indragen liten altan på öv.

Ljus puts exteriört, puts samt björkplywood interiört. Murad eldstad.

Strävan var att ge det lilla huset en enkel planform, ett expressivt yttre och ett rikt men rationellt inre samt att utnyttja murverkets skulpturala möjligheter.

Ur juryns bedömning av förslaget:

“Ett hus som inte omedelbart påkallar uppmärksamhet men som är rikt på arkitektoniska kvaliteter. Framförallt är alternativet med tre sovrum ett mycket säkert och vackert sätt att lösa ett hus i två plan i en slags förenklad ‘raumplan’-anda. Förslaget lyckas förena det alldagliga med det specifika i en raffinerad arkitektur som bygger på säkerhet i rummens skala och proportioner, en inlvelse i rörelsen genom byggnaden, samt ett mdvetet detaljutförande med små förskjutningar och indragningar som skapar en oväntad rytm i såväl rumsorganisation som fasader…”