Jonas Fahlbeck Arkitektkontor AB

Meny

Villa Boo

Tomten är en vacker sluttningstomt med utsikt över Baggensfjärden belägen i södra Boo, Nacka.

Huset är uppfört i enlighet med de områdesbestämmelser som gäller idag. Det är planerat och placerat på ett sätt som möjliggör en tillbyggnad av en större volym när föreslagen detaljplan vinner laga kraft. Huset är bla av den anledningen placerat tvärs höjdkurvorna. Den framtida tillbyggnaden är tänkt att lägga sig i vinkel och på så sätt skapa en terrasserad sydväst-vänd uteplats närmast huset. En pool på den lägre terrassen är utförd.

Utformningen av huset har utgått från idén om en tydlig volym, skarpskuren. För att möta områdesbestämmelsernas krav på höjder följer husets takkontur topografin dvs sluttar i längsled. Detta har också givit utrymme för ett litet loft i bakkant.

Huset är 6×13,5 meter med enkel planlösning. På det övre planet finns entré, kapp- och duschrum. Ett öppet kök samt två trappsteg ner till vardagsrummet som vänder sig mot söder och sjöutsikten. Lejdare upp till loftet. I källaren finns två ljusa sovrum, allrum, badrum och teknik.

Byggherren var mån om ett modernt, lättskött och klimatmässigt sunt hus. Med karaktär. Valet föll därför på en tung stomme i leca som putsats på insidan och beklätts med frostbeständig klinker på utsidan. På taket zinkplåt. Klinkerplattorna är satta utan luftspalt horisontellt med tvärfogar förskjutna 10 cm för att ge liv åt ytan.

Huset färdigställdes 2014.