Jonas Fahlbeck Arkitektkontor AB

Meny

Villa Kummelnäs

Nybyggnad av villa i Kummelnäs, Nacka.

På en smal sluttande tomt med många höga tallar byggs en enfamiljsvilla i 2 plan med källare.

Huset är 90 kvm/plan och uppförs med trästomme och panel i slätspont som målas med slamfärg. På taket pannplåt.

Enkel planlösning med en bärande hjärtvägg mitt i huset. Stora fönsteröppningar mot söder.

Friggeboden nära huset skapar uterum av olika karaktär.

Garaget grävs in i terrängen.

Privat beställare 2010