Jonas Fahlbeck Arkitektkontor AB

Meny

Vindar

Jag har ritat ett flertal vindsinredningar, framförallt i Stockholm innerstad. I vissa fall gäller det en råvind som skall byggas om till flera fristående lägenheter. I andra fall skall en del av vinden slås ihop med lägenheten under så att en etagelägenhet bildas.

Några exempel:

Bild 1-5 Garvar Lundins gränd 1920-talshus Innehavarna till två små lägenheter köpte loss vind ovanför för att bygga var sin etagelägenhet. Små mått med enkelsidigt takfall på vinden skapade intima kompakta lägenheter i två plan. Privata beställare 2008

Bild 6-7 Polhemsgatan 1920-talshus Råvind ombyggd till två lägenheter. Privat beställare 2005

Bild 8 Nybrogatan/Kommendörsgatan 1880-talshus Tre nya vindslägenheter i etage. Altaner och kupor mot gården, endast takfönster tilläts mot gatan. I tornrummet godkändes upptagande av nya fönster efter att vi kunnat visa att de en gång funnits där. Privata beställare 2006

Bild 9 Stora Nygatan hus från sent 1700-tal Vindsinredning till två etagelägenheter i Gamla Stan. Blåklassad byggnaden är där endast mindre takfönster och fönster i brandgaveln tilläts. Stor ståtlig vind med många skevheter och krumbuktande skorstensstockar. Bygglov beviljat, byggnation ej påbörjad. Beställare: Skrot-Johan Invest 2010

Bild 10 Grevgatan 1890-talshus Beställaren är en familj med 6 barn som behövde många sovrum. En ny trappa installerades som förband den nedre våningens sällskapsrum med vinden. Däruppe inreddes sovrum, badrum, tvättstuga, altan och ett fantastiskt tornrum för barnen. Privat beställare 2010