Jonas Fahlbeck Arkitektkontor AB

Meny

Vindsvåning Östermalm

Till en äldre sliten våning adderades en råvind inklusive ett tornrum vilket tidigare enbart gick att nå via yttertaket. Efter en lång bygglovsprocess gavs tillstånd att öppna upp och göra iordning tornet med nya fönster och access från vinden. I samband med detta totalrenoverades våningen under med ny interntrappa, nytt badrum, nytt kök, nya snickerier mm. Privata beställare. Färdigställt 2015.